Residencia Vila VellaResidencia Vila VellaResidencia Vila VellaResidencia Vila VellaResidencia Vila Vella

Servei de residencia assistida

serveisEl servei de Residencia Assistida que ofereix les nostres residencies inclou tots els requisits previstos pel Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, sobre matèria d'assistència i serveis socials, el Decret 176/2000, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials i la resta de la normativa vigent que resulta d'aplicació, i garanteix un correcte funcionament del centre d'acord amb les seves característiques i el seu règim intern.

Llegir tot l'apartat

Servei de centre de dia

centre-de-diaEl servei de Centre de Dia que ofereix el nostre Centre inclou tots els requisits previstos pel Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, sobre matèria d’assistència i serveis socials, el Decret 284/1996, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, el Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centres de dia per a gent gran, i la resta de la normativa vigent que resulta d’aplicació, i garantir un correcte funcionament del centre d’acord amb les seves característiques i el seu règim intern.

Llegir tot l'apartat