Residencia Vila VellaResidencia Vila VellaResidencia Vila VellaResidencia Vila VellaResidencia Vila Vella

Membres actuals

membres-fundacioPatronat

Composició:

  • Sra Montserrat Sarasa i Coll - Presidenta del Patronat
  • Sr Josep Casas i Amer - Secretari
  • Sr Jaume Prat i Feliu - Tresorer
  • Sra Assumpció Juncà i Gallart - Vocal
  • Sr Genis Pigem i Olivé - Vocal
  • Sra Pilar Serenó i Sabater - Vocal
  • Sra Jordi Reynés i López - Vocal

Parroquia de Sant Genís de Torroella de Montgri

Vocal Nat: Representada per Mn. Josep Bracons i Muntada

Ajuntament de Torroella de Montgri

Vocal Nat: Representat per la Sra Roser Font i Pi, regidora d'Acció Social